on 09:42:00

THẾ LỰC THÙ ĐỊCH – HỌ LÀ AI?

Nhãn: , 6 nhận xét

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng. Nhiều người đặt câu hỏi: Thế lực thù địch hướng lái, “đấu tranh” đòi Đảng từ bỏ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối về CNXH, họ là ai?
THẾ LỰC THÙ ĐỊCH – HỌ LÀ AI?
Đó là phần tử cơ hội chính trị, những đối tượng đội lốt “yêu nước”, đội lốt các nhà đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”,“xã hội dân sự” trong nước được hình thành trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở Việt Nam. Hiện nay, các đối tượng cơ hội chính trị có thành phần đa dạng, phức tạp. Họ thường là: 
Một là: Đối tượng đã bị xử lý trong các vụ án chính trị trước đây nay tiếp tục hoạt động chống đối trở lại, như số đối tượng trong các vụ án chống Đảng, Nhà nước XHCN, chính quyền nhân dân. 
Hai là: Một số đối tượng là đảng viên trong bộ máy Nhà nước có quá trình tham gia cách mạng, có người từng giữ cương vị chủ chốt trong Đảng, sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang. Nhận thức quan điểm chính trị của họ đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, phản bội lại mục tiêu, lý tưởng Cộng sản, phản bội Tổ quốc.
Ba là: Một bộ phận là trí thức, văn nghệ sỹ, cán bộ trẻ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bị mua chuộc, lôi kéo, bất mãn, trở cờ quay lưng lại với lợi ích dân tộc, đất nước, nhân dân.
Bốn là: Một số chức sắc núp bóng dưới những hình thức tôn giáo khác nhau, lợi dụng vào tôn giáo kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có những hoạt động chống Đảng, chống chế độ.
Đó là phần tử, các tổ chức phản động được hình thành từ nhiều loại đối tượng trong chế độ cũ hoạt động đối lập với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ; nhiều đối tượng tiêu cực, bất mãn, bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo vào hoạt động chống Đảng Cộng sản và chế độ XHCN; hình thành các hội đoàn chống cộng, tổ chức phản động trong và ngoài nước, trực tiếp chống phá và hà hơi, tiếp sức “nội công, ngoại hợp”.
Đó là những cá nhân, tổ chức, chính thể có quan điểm, hành động, việc làm khác, đối lập với nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có hoạt động đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam.
Trong số những dạng trên, điều đáng lưu ý là những đối tượng cơ hội chính trị từng là những cán bộ nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước ta. Có đối tượng là nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà khoa học, nhà báo. Họ có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức xã hội rộng và do đó có uy tín trong giới chuyên môn, có ảnh hưởng nhất định tới một số bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 
Thậm chí, có những đối tượng mà phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài nước. Họ được dư luận quốc tế quan tâm, có quan hệ sâu rộng, có khả năng, điều kiện và có ý thức tìm hiểu, nắm bắt, thu thập tin tức, tài liệu có liên quan tới các vấn dư luận đặc biệt quan tâm và triệt để khai thác để tuyên truyền, xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước, phục vụ cho hoạt động chính trị phản động, lấy cớ “dân chủ”, “nhân quyền”; liên kết với các tổ chức phản động lưu vong, nuôi ý đồ thành lập, công khai hoá tổ chức chính trị đối lập. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, lực lượng bên trong kết hợp, móc nối, câu kết, ủng hộ, khích lệ, cổ vũ, giúp đỡ với cá nhân, tổ chức bên ngoài để thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ chống phá Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam đặc biệt trong những thời điểm đất nước có những sự kiện chính trị quan trọng, trong đó Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một dịp mà các đối tượng lại càng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xuyên tạc./.
LOXEBEN

on 23:30:00

NỰC CƯỜI ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA LUẬT SƯ NGÔ ANH TUẤN VỀ VỤ ÁN ĐỒNG TÂM

Nhãn: , , , , , 6 nhận xét

Sau thời gian gần 5 tháng tiến hành kiểm tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra bản kết luận điều tra về vụ án xảy ra tại Đồng Tâm vào ngày 9/1/2020. Sau khi công bố bản kết luận điều tra, một số kẻ lấy danh nghĩa luật sư đã đâm đơn khiếu nại một số thủ tục liên quan đến vụ án này là Ngô Anh Tuấn, Lê Văn Hòa.
NỰC CƯỜI ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA LUẬT SƯ NGÔ ANH TUẤN VỀ VỤ ÁN ĐỒNG TÂM
Trong đơn khiếu nại, hai người đứng ra ký tên là Ngô Anh Tuấn, Lê Văn Hòa tự xưng là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Dư Thị Thành, sinh năm 1950 (vợ ông Lê Đình Kình). Trước đó vào ngày 13/3/2020, bà Dư Thị Thành gửi đơn tố giác tội phạm liên quan tới cái chết của chồng mình là ông Lê Đình Kình vào rạng sáng ngày 09/01/2020. Hai vị luật sư này khiếu nại bởi cho rằng Cơ quan điều tra đã không trả lời đơn tố giác tội phạm của bà Thành, đồng thời suy diễn điều này vi phạm thủ tục tố tụng về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.
Rõ ràng bà Dư Thị Thành có vấn đề về mặt nhận thức khi gửi đơn tố giác tội phạm liên quan đến cái chết của Lê Đình Kình. Chẳng có một người với thần kinh bình thường lại đi tố giác về cái chết của một kẻ giết người bị lực lượng Công an bắn hạ cả, đặc biệt khi bị bắn thì trong tay Lê Đình Kình luôn lăm le quả lựu đạn hướng về phía lực lượng chức năng đang bắt giữ kẻ phạm tội. Việc tố giác tội phạm của bà Thành là vô căn cứ, thiếu tính thực tế và phần nhiều là bị sốc bởi không nghĩ đến tình huống lực lượng Công an không còn nhẫn nại như lần bắt giữu người trái pháp luật trước của chồng mình.
Việc tố giác không có căn cứ như vậy thì đương nhiên là Cơ quan điều tra không cần trả lời thông tin về cái chết của Lê Đình Kình, thay vào đó thì bản kết luận điều tra đã khẳng định rõ ràng về lý do bắn chết đối tượng này và pháp luật cho phép lực lượng Công an thực thi điều này. Tất nhiên là bà Dư Thị Thành và thân nhân cũng nhận được bản kết luận điều tra này rồi.
Đối với hai vị luật sư đòi khiếu nại liên quan đến đơn tố giác này thì nên xem xét lại tư cách luật sư bởi chưa thực sự hiểu rõ quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, hoặc có thể hai vị này đang muốn nổi tiếng trong giới dân chủ nên bạ đâu kiện đó, bạ đâu chửi đó.
Nhân vụ án này, bà Dư Thị Thành đừng cố đấm ăn xôi nữa, tội phạm do Lê Đình Kình gây ra không thể chối cãi được bởi nó quá tàn độc, man rợ, có chăng thì bà nên ăn chay xám hối về lỗi lầm mà chồng con của bà đã gây ra cho 3 cán bộ Công an đã hy sinh, cho người dân Đồng Tâm và cho cả Việt Nam thì sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Công Lý

on 23:10:00

BÁO CÁO VIÊN ĐẶC BIỆT CỦA LIÊN HỢP QUỐC HIỂU SAI LỆCH VỀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Nhãn: , , , 6 nhận xét

BÁO CÁO VIÊN ĐẶC BIỆT CỦA LIÊN HỢP QUỐC HIỂU SAI LỆCH VỀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
Vào ngày 29/6 vừa qua, Liên Hợp quốc công bố bức thư của hai báo cáo viên đặc biệt của tổ chức này phản ánh sai lệch về tình hình tôn giáo tại Việt Nam, trong đó có nhiều nội dung vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, cản trở quyền tự do tôn giáo của một số cá nhân.
Trong bức thư của hai vị báo cáo viên này có nêu vấn đề đàn áp tôn giáo, yêu cầu Việt Nam trả lời liên quan đến sự việc: “hăm doạ, sách nhiễu, cấm xuất cảnh, theo dõi và sử dụng bạo lực đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền vì họ tìm cách tham gia hoặc đã tham gia hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á năm 2019, diễn ra tại Bangkok (Thái Lan)”.
Hai báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp quốc là Báo cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo hay niềm tin và Báo cáo viên Đặc biệt về tình trạng của những người bảo vệ nhân quyền. Việc hai báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc đưa ra câu hỏi nghi vấn trên xuất phát từ cách tiếp cận thông tin phiến diện một chiều, chỉ nhìn vào hoạt động cấm xuất cảnh của Việt Nam mà không chú ý đến những người bị cấm xuất cảnh là ai và vì sao họ bị cấm xuất cảnh để tham dự hội nghị về tự do tôn giáo.
Những kẻ bị các cơ quan chức năng Việt Nam không cho xuất cảnh chính là các đối tượng lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, chống chính quyền, phá hoại đất nước. Hầu hết các đối tượng này đều có hành vi tuyên truyền thông tin sai lệch, bịa đặt các vụ việc đàn áp tôn giáo gây hoang mang dư luận, khiến thế giới hiểu nhầm về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Việc cấm xuất cảnh với những đối tượng như này là điều cần thiết để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.
Việt Nam luôn là quốc gia đi đầu trong quá trình cam kết và thực thi các quyền tự do của cá nhân trong đó có quyền tự do tôn giáo. Quốc hội Việt Nam đã ban hành đạo luật riêng để điều chỉnh lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, theo đó luôn tạo điều kiện tốt nhất để mọi người thực hiện tốt nhất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng đồng thời xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng quyền tự do này để vi phạm pháp luật như xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Do đó, hai báo cáo viên của Liên Hợp quốc đã hiểu sai lệch về hành động của Việt Nam đối với những cá nhân tham dự hội nghị về tự do tôn giáo.
Công Lý

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.