on 18:34:00

TẠI SAO ĐÁM DÂN CHỦ LẠI “SỢ” LUẬT AN NINH MẠNG?

Nhãn: ,

Ngày 16/6/2017, Bộ Công an công bố Dự thảo Luật An ninh mạng (bao gồm 6 Chương, 64 Điều) trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Việc xây dựng Luật An ninh mạng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa to lớn và hết sức cần thiết.
TẠI SAO ĐÁM DÂN CHỦ LẠI “SỢ” LUẬT AN NINH MẠNG?
Luật này được ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội như: phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động.; phòng ngừa, ngăn chặn, ứng cứu, khắc phục hậu quả của các hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng; phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ tác nhân tiến hành hoạt động gián điệp mạng, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước trên không gian mạng, tình trạng đăng tải thông tin, tài liệu bí mật nhà nước trên không gian mạng…Đồng thời, bảo đảm sự phù hợp với các quy định của các ngành luật khác cũng như với xu hướng quốc tế hiện nay.
Tuy nhiên, ngay khi thông tin này được công bố thì trên các trang lá cải lề trái của phong trào dân chủ đã có rất nhiều bài viết phản đối Dự luật này. Đặc biệt, trong thời gian gần đây chúng đẩy mạnh hơn nữa việc phản đối của mình với rất nhiều bài viết với những luận điệu xuyên tạc như: “Dự luật An ninh mạng: Hàng Việt Nam “Made in China”?”; “Dự thảo Luật An ninh mạng: Câu chuyện của chính trị”; “Chính sách siết cổ mạng Internet: cha sao con vậy..”.; “Nếu đóng Facebook, Youtube,... thì sao?”…
Trên tất cả các bài viết đó đều thể hiện sự quy chụp của đám dân chủ, xuyên tạc vu cáo chính quyền trong việc ban hành dự luật để “kiểm soát” không gian mạng. Đồng thời cũng thể hiện sự lo sợ của chúng đối với Dự luật này.
Trước hết, sự cần thiết của Luật An ninh mạng như trên tác giả đã đề cập. Hơn nữa, Việt Nam không chỉ là quốc gia duy nhất quy định về luật này mà nhiều nước trên thế giới đã có những đạo luật quy định về vấn đề an ninh mạng chẳng hạn: Nhật  (Basic Act on cybersecurity - Đạo luật cơ bản về An ninh mạng), Trung Quốc (People’s Republic of China Cybersecurity Law - An ninh mạng của CHND Trung Hoa), Hàn Quốc (National Anti - Cyberterrorism Act - Dự luật phòng chống khủng bố mạng quốc gia)… Con Mỹ, ngoài việc ban hành các đạo luật chung, Mỹ đã ban hành tới 06 đạo luật liên quan các vấn đề về an ninh mạng là: Đạo luật Đánh giá Lực lượng An ninh mạng, Đạo luật Tăng cường An ninh mạng năm 2014, Đạo luật Bảo vệ An ninh mạng Quốc gia 2014, Đạo luật hiện đại hóa An ninh thông tin Liên bang năm 2014, Dự luật Chia sẻ thông tin An ninh mạng năm 2015, Dự luật Tăng cường Bảo vệ An ninh mạng Quốc gia năm 2015… Điều đó cho thấy việc luật hóa các vấn đề liên quan đến an ninh mạng là một xu thế của thế giới.
Còn đối với việc phản đối của đám dân chủ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ nhìn về thực trạng hoạt động của phong trào dân chủ thì vấn đề lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước được coi là một mặt hoạt động phổ biến và có tính then chốt. Việc tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá chế độ cũng như kêu gọi biểu tình gây mất an ninh trật tự hay các hoạt động hội hợp trái pháp luật của đám dân chủ đều được chúng tiến hành thông qua internet. Mặt khác, các hoạt động đó của chúng đều được đám hải ngoại trả “nhuận bút” khá hậu hĩnh. Nếu Nhà nước kiểm soát được vấn đề này thì chúng không còn đất để hoạt động chống phá và nguồn kinh phí của đám hải ngoại rót về khó có thể “giải ngân” được.
Hơn nữa, khi mà chưa có luật điều chỉnh thì hành vi của chúng khó bị xử lý hơn. Nhưng một khi đã có luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực này thì hành vi của chúng ở các mức độ khác nhau sẽ bị xử lý ở các cấp độ khác nhau. Chính vì vậy, đám dân chủ đang rất lo sợ về Dự luật này được thông qua là một thực tế.
Công Mẫn

5 nhận xét:

 1. khi mà chưa có luật điều chỉnh thì hành vi của chúng khó bị xử lý hơn. Nhưng một khi đã có luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực này thì hành vi của chúng ở các mức độ khác nhau sẽ bị xử lý ở các cấp độ khác nhau. Chính vì vậy, đám dân chủ đang rất lo sợ về Dự luật này được thông qua là một thực tế.

  Trả lờiXóa
 2. việc phản đối của đám dân chủ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ nhìn về thực trạng hoạt động của phong trào dân chủ thì vấn đề lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước được coi là một mặt hoạt động phổ biến và có tính then chốt. Việc tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá chế độ cũng như kêu gọi biểu tình gây mất an ninh trật tự hay các hoạt động hội hợp trái pháp luật của đám dân chủ đều được chúng tiến hành thông qua internet. Mặt khác, các hoạt động đó của chúng đều được đám hải ngoại trả “nhuận bút” khá hậu hĩnh. Nếu Nhà nước kiểm soát được vấn đề này thì chúng không còn đất để hoạt động chống phá và nguồn kinh phí của đám hải ngoại rót về khó có thể “giải ngân” được.

  Trả lờiXóa
 3. Nếu Ban hành Luật An ninh mạng, Nhà nước kiểm soát được vấn đề này thì chúng không còn đất để hoạt động chống phá và lợi ích từ các nhóm, tổ chức nước ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân chúng.

  Trả lờiXóa
 4. Đám dân chủ sợ Luật An ninh mạng. Chúng sợ là điều trông thấy rõ ràng. Chúng sợ vì các hoạt động của chúng không còn đất diễn, chúng sợ vì khi có Luật An ninh mạng sẽ có nhiều hành vi của chúng sẽ bị điều chỉnh bởi Luật và nhanh chóng có cơ sở pháp lý bị xử lý.

  Trả lờiXóa
 5. Có thể thấy nỗi sợ của các đối tượng được thể hiện rõ. Vì quá sợ Dự thảo Luật An ninh mạng được thông qua nên chúng mới gào thét, phản đối đối với Luật. Từ chê bai, dè bỉu đến xuyên tạc. Tất cả điều đó càng chứng tỏ chúng sợ Luật An ninh mạng được thông qua khiến chúng không còn đất để hoạt động và nhanh chóng bị xử lý khi có nhiều hành vi được quy định trong Luật.

  Trả lờiXóa

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.